Engin samræmd próf í vor

2.4.2009

Ný lög samþykkt á Alþingi.

{nl}

 

{nl}
Greinargerð.
{nl}


    Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði V til bráðabirgða við grunnskólalög, þar sem tekið er fram að samræmd könnunarpróf skv. 39. gr. laganna skulu í fyrsta sinn fara fram vorið 2009, falli brott.

{nl}

Ákvæði 39. gr. laganna miðast við að samræmd könnunarpróf fari fram að hausti eða svo tímanlega í 10. bekk að nemendur, kennarar og skólar hafi tíma til þess að bæta það sem ekki er ásættanlegt áður en grunnskólanámi lýkur.

{nl}

Af þessu fyrirkomulagi leiðir að lokaprófshlutverk prófanna í 10. bekk, sem m.a. er grundvöllur fyrir innritun í framhaldsskóla, mun hverfa eins og nánar er lýst í skýringum við ákvæðið í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 91/2008. Í þessu ljósi þykir ekki ástæða til þess að mæla sérstaklega fyrir um að samræmd próf skuli fara fram vorið 2009.

{nl}

Samkvæmt þessu munu því samræmd könnunarpróf fara fram í fyrsta sinn haustið 2009.


Áslandsskóli | Kríuási 1, 221 Hafnarfjörður
Sími: 585 - 4600 | Netfang: aslandsskoli@aslandsskoli.is