Skólaráð Áslandsskóla

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Fræðsluráð, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. 

Skólastjóri sendir út fundaáætlun skólaársins. Hann boðar til funda, sendir drög að umræðuefnum og stýrir fundum. Aðstoðarskólastjóri ritar fundargerð og sér til þess að þær birtist á vef skólans.

Í skólaráði Áslandsskóla skólaárið 2020-2021

Leifur S. Garðarsson    skólastjóri, sem er fundarstjóri
 Unnur Elfa Guðmundsdóttir    aðstoðarskólastjóri, sem er fundarritari
Jónína Dögg Loftsdóttir    fulltrúi kennara
Þórdís Lilja Þórsdóttir    fulltrúi kennara
Hulda G. Guðlaugsdóttir    fulltrúi annars starfsfólks
Guðrún Heiða Sigurgeirsdóttir    fulltrúi foreldra
Kristín Ólöf Grétarsdóttir    fulltrúi foreldra
Perla Eyfjörð    fulltrúi nemenda
Ísabella Rós Össurardóttir    fulltrúi nemenda
Eva Björk Jónsdóttir    fulltrúi grenndarsamfélags

Áslandsskóli | Kríuási 1, 221 Hafnarfjörður
Sími: 585 - 4600 | Netfang: aslandsskoli@aslandsskoli.is